WHAT WE MAKE/ Sản phẩm

Top 6 sản phẩm hỗ trợ bác sĩ trong mùa dịch
  • HCM/HaNoi
  • Đã bán: 0
Sản phẩm nổi bật
  • HCM/HaNoi
  • Đã bán: 100
Sản phẩm nổi bật
  • TP. HCM
  • Đã bán: 3
  • HCM/HaNoi
  • Đã bán: 0
  • HCM/HaNoi
  • Đã bán: 0

BẠN CÓ THỂ HỖ TRỢ BẰNG CÁCH NÀO HOW YOU CAN HELP

KẾT NỐI VIỆC LÀM & NGUỒN LỰC / CONNECT JOBS & RESOURCES 

Top Team Máu Lửa Nhất

Start With Great Teams

Team bạn cũng đã và đang làm sản phẩm phòng chống Covid-19? Đăng ký thông tin tại đây.

Đăng Ký Ngay

Cách thức Vận hành/ How it work

How it works

Kêu Gọi Quyên Góp, Tài Trợ

Need Donation, sponsorship
Logo CCIFV
undp-logo