Giới thiệu sơ lược/ Brief Introduction

CLOUDMAKER LÀ GÌ ?


Là nền tảng kết nối cá nhân và tổ chức có nhu cầu đặt thiết kế và sản xuất các thiết bị kỹ thuật với cộng đồng kỹ sư – workshop sản xuất tại Việt Nam

Tại thời điểm 4/2020 – khi dịch covid-19 đang là mối đe dọa cho sức khoẻ cộng đồng Việt Nam và toàn cầu, nền tảng CloudMaker sẽ tập trung kết nối bệnh viện với cộng đồng kỹ sư trên toàn quốc – những người có khả năng thiết kế và làm ra các thiết bị bảo hộ & chữa trị một cách nhanh chóng để ứng phó với tình hình thiếu hụt thiết bị tại các vùng tâm dịch
DOANH NGHIỆP KHỞI XƯỚNG


CloudMaker là nền tảng được xây dựng và sử hữu bởi Vulcan Augmetics – doanh nghiệp xã hội đang phát triển và sản xuất tay điện chức năng cho người khuyết tật tại Việt Nam và các quốc gia đang phát triển 

Vulcan Augmetics thuộc nhóm doanh nghiệp của Đề án 844 của Bộ Khoa học Công nghệ. 

Chúng tôi cũng là đối tác lắp đặt tay điện chức năng thí điểm cho các nạn nhân bom mìn thuộc dự án Bom mìn do UNDP – Chương Trình Phát Triển Liên Hợp Quốc cùng Bộ Quốc Phòng, bộ Lao động Thương Binh và Xã Hội phối hợp thực hiện – tài trợ bởi chính phủ Hàn Quốc

Thông tin chi tiết về Vulcan Augmetics:

Website: https://www.wearevulcan.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/vulcanaugmetics/


Các thắc mắc, nhu cầu thông tin chi tiết hơn hay đề xuất kết nối – hỗ trợ, bạn vui lòng gửi email đến chị Khánh Hạ  – Đại diện công ty tại: ella@wearevulcan.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

WHAT IS CLOUDMAKER?

 

It’s a platform to connect individuals and organizations wishing to order the design and manufacture of technical equipment with the engineering community and production workshops in Vietnam.

Starting 4/2020 – as the covid-19 epidemic is a grave threat to the Vietnamese and the global community’s health, the CloudMaker platform will focus on connecting hospitals with the engineering community across the country – people with ability to design and make protective & assistive equipment quickly to cope with the equipment shortage in epidemic hit areas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHO ARE WE?

 

CloudMaker is a platform built and owned by Vulcan Augmetics – a social enterprise that is developing and manufacturing functional robotic hands for people with disabilities in Vietnam and developing countries.

Vulcan Augmetics belongs to Project 844, an enterprise group of the Ministry of Science and Technology.

We are also a partnering with UNDP to run a pilot project giving robotic arms to mine / UXO survivors under the UNDP Mine and UXO Project – United Nations Development Program, Ministry of Defense, Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs – sponsored by the Korean government.

 

Detailed information about Vulcan Augmetics:

Website: https://www.wearevulcan.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/vulcanaugmetics/

 

For inquiries, more detailed information or suggestions for connection – please send your email to Khanh Ha – Representative of the company: ella@wearevulcan.com