Chung Tay Cùng Bác Sĩ Chống Covid-19

Join fight against Covid-19

3000

Thiết bị đến tay bệnh viện

8000000

đồng được đã tài trợ

50

nhóm kỹ sư tham gia sản xuất

TÀI TRỢ NGAY!

DONATE NOW