Thông Tin Công Việc

  1. Home
  2. Thông tin công việc

We need COMPANY(S)!

Thông tin dự án

[ENGLISH BELOW]

Chủ doanh nghiệp:
Cộng đồng doanh nghiệp địa phương đóng một vai trò quan trọng trong việc chung tay phòng chống dịch COVID-19. Việc doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất, phạm vi tiếp cận và áp dụng tiêu chuẩn ISO bài bản tạo nên lợi thế tương đối để tham gia sản xuất các thiết bị, dụng cụ y tế đạt yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng của các bệnh viện. Đồng thời có vị thế tốt để hỗ trợ cung ứng số lượng lớn, củng cố chuỗi cung ứng địa phương, cũng như kết nối với chuyên gia y tế quốc tế.

 

Dự án nổi bật/ yêu cầu:
Các doanh nghiêp dệt may tham gia sản xuất đồ bộ bảo hộ PPE
Ép phun nhựa cho khiên che mặt và ống thở
Thử nghiệm nhựa Mica/Plerspex để sản xuất hộp đặt nội khí quản
Áp dụng HVAC cho tư vấn và sản xuất cảm biến lưu lượng cho máy thở
Kết nối nguồn lực, tài nguyên với các dự án hỗ trợ bệnh viện

 

Cách thức vận hành:
Nếu bạn muốn hỗ trợ và tìm hiểu thêm, hãy liên hệ chúng tôi trực tiếp, hoặc đăng ký tại đây. Chúng tôi sẽ kết nối bạn với các bệnh viện và các đơn vị thụ hưởng khác.

 

 

 

Business Owners and Representatives
The business community plays a vital role in helping to fight COVID19. With larger scale manufacturing facilities, wider reach, and ISO compliant systems they are in a much better position to start producing standardized, high quality items that meet hospital standards. They are also in a better position to help with securing larger scale orders and assisting local supply chains, as well as connect with international medical expertise.

Outstanding projects/requests:
Garment manufacturers for PPE isolation gowns
Plastic injection molding for face shields and ventilator adaptors
Mica/Perspex plastic experience for anti-aerosol boxes
HVAC expertise for advice and supplies of flow sensors for ventilators
Connections to funding to support donated materials and projects

How it works:
If you want to help and see something here where you can contribute, please contact us directly or register in the site “here” (include link) so we can match you with local hospitals and orders.

Skills cần có

Industry Categories

Bạn cũng đang cần tìm đồng đồi, bên gia công hay sản phẩm mới? Đăng ký thông tin tại đây

Đăng ký ngay