Thông Tin Công Việc

  1. Home
  2. 3d Filament printer
  3. Thông tin công việc

We need MAKERS!!

Thông tin dự án

[ENGLISH BELOW]

Đơn vị/cá nhân sản xuất:
Chúng tôi đang tìm kiếm đơn vị/cá nhân có chuyên môn cao để sản xuất thiết bị cho bệnh viện và khu cách ly tập trung. Các cá nhân/đơn vị có thể quyên góp nguồn lực và thời gian, hoặc nhận thanh toán thông qua các nhà tài trợ của chúng tôi để trang trải chi phí nguyên vật liệu. Chúng tôi vận hành nền tảng trên cơ sở phi lợi nhuận nên chi phí thanh toán cho sản xuất sẽ trích xuất quỹ tài trợ từ cá nhân và cộng đồng hoặc trực tiếp từ bệnh viện. Vì vậy, chúng tôi niêm yết giá cho hầu hết các sản phẩm, nhưng vẫn sẵn sàng thảo luận để có mức giá sản phẩm thỏa đáng.

 

Kỹ năng cần có:
In 3D quy mô lớn (Sợi nhựa)
Cắt laser
Tiện, phay CNC
Điện tử – Chuyên mảng Hệ thống HVAC (sưởi ấm, thông gió và điều hoà không khí)
Điện tử – Arduino

 

Yêu cầu/ Dự án nổi bật:
Khiên che mặt Prusa/ Prusa R3 Face shield
Khiên che mặt Budman/ Budman face shield
Hộp đặt nội khí quản/ Anti-aerosol box
Ổng thở Decathlon/ Decathlon respirator convertors
Mắc cài khẩu trang/ Mask Holders

 

Cách thức vận hành:
Nếu bạn muốn hỗ trợ và tìm hiểu thêm, hãy liên hệ chúng tôi trực tiếp, hoặc đăng ký tại đây. Chúng tôi sẽ kết nối bạn với các bệnh viện và các đơn vị thụ hưởng khác.

 

 

 

Makers:
We are looking for makers with a wide range of expertise to manufacture equipment for hospitals and camps. Makers have the option to donate their resources and time, or we can try to arrange payment through our donors to cover the cost of materials. We run the platform on a non-profit basis so the amount makers are paid is the amount the hopsitals or donors are charged. Therefore we have fixed rates or prices for most products, however we are open to discussion.

Current skills needed:
Large scale 3d printing (filament)
Laser cutting
CNC mills/metalwork
Electronics – HVAC experts
Electronics – Arduino

Outstanding requests/Projects:
Prusa R3 Face shield
Budman face shield
Anti-aerosol box
Decathlon respirator convertors
Mask Holders

How it works:
If you want to help and see something here where you can contribute, please contact us directly or register in the site “here” (include link) so we can match you with local hospitals and orders.

Industry Categories

Bạn cũng đang cần tìm đồng đồi, bên gia công hay sản phẩm mới? Đăng ký thông tin tại đây

Đăng ký ngay