Thông Tin Sản Phẩm

  1. Home
  2. 3 Days
  3. Thông tin sản phẩm
Sản phẩm nổi bật

Hộp đặt nội khí quản/ Aerosol Box

[ENGLISH BELOW]

Thông tin

Hộp bảo vệ cho bác sĩ khi đặt nội khí quản. Hộp được Mika phát triển cùng với khoa ICU BV Nhiệt Đới.

Lưu ý cách Vệ sinh/khử trùng/ bảo quản

Hộp đặt nội khí quản thiết kế cho bệnh nhân là người trưởng thành, phù hợp với thao tác trong phòng ICU. Không gian đủ rộng để bác sĩ đặt nội khí quản, hút đàm. Có 02 cánh tay bảo vệ. Khử trùng: ngâm vào dung dịch clo, có thể thay cánh tay khi cần thiết.

Lưu ý: phiên bản này không phù hợp cho thao tác trong phòng cấp cứu. 

Information:

Aerosol box helps protect the doctor when intubation. The box  was developed by Mika and Intensive Care Unit (Hospital for Tropical Diseases, HCMC)

How to Clean/ Disinfect/ Store

Aerosol box is designed for adult patients, suitable for operation in ICU. The inner space is large enough for the doctor to insert endotracheal tube and to remove mucus and phlegm. 02 protective arms. Disinfection: soak in chlorine solutions, change arm if needed.

Note: This version is not suitable for emergency department operations.

 

 

Bạn đang có sản phẩm có thể giúp bệnh viện phòng chống Covid-19? Đăng ký tại đây để sản phẩm được đăng lên website và trao đến nhiều bệnh viện hơn.

Đăng Ký Ngay